Kurzy angličtiny

Angličtina pro velmi pokročilé

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 3490 Kč
Pondělí
17:40 19:10
Úterý
17:40 19:10
Středa
16:00 17:30
Čtvrtek
16:00 17:30
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Pokročilé
 • Všechny věkové skupiny
Cíle kurzu
 • Vylepšit úroveň mluvené i psané angličtiny.
 • Zlepšit současnou jazykovou úroveň.
 • Posílit využití angličtiny v rámci svého pracovního zařazení a komunikovat se svými zahraničními partnery.
 • Rozvíjet své jazykové schopnosti a dovednosti jak všeobecného jazyka, tak v oblasti odborné terminologie (bankovnictví, business, účetnictví, věda a technika, právnictví, ekonomie, management...)

Specifika a zaměření kurzu
 • Kurz je veden rodilými mluvčími a je zaměřen hlavně na konverzaci.
 • Studenti si rozšíří znalosti o nadstandardní slovní zásobu, idiomatické vazby, frázová slovesa a naučí se používat i složitější gramatiku v praxi.
 • Zaměříme se na rozšiřování slovní zásoby, použtí různých gramatických struktur, konverzaci, poslech, výuku metodičních a komunikativních postupů při jednání se zahraničními firmami, idiomy, nácvik modelových situací (workshop)

Objednat

Příprava ke zkoušce CPE

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 4290 Kč
Pondělí
16:00 17:30
Úterý
Žádný termín
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Všechny věkové skupiny
Cíle kurzu
 • Student je připraven na mezinárodní Cambridge zkoušku CPE
Specifika a zaměření kurzu
 • Zkouška CPE (Certificate of Proficiency in English) je dokladem o velmi vysoké znalosti anglického jazyka téměř na rovině rodilého mluvčího.
 • Studenti jsou v přípravném kurzu vedeni k velmi pokročilé práci s textem rozmanitého charakteru od beletrie, odborných časopisů, novin, atd. a k porozumění jednotlivým slovům, větám, odstavcům i celku, znalosti jeho struktury, vývoje myšlenek a názorů v něm obsažených.
 • Při poslechu se nejvíce procvičuje porozumění významu sdělení, schopnost získat z hovoru potřebné informace a rozpoznání postoje a názorů mluvčího.
 • Při práci s textem ověřujícím znalost gramatiky a slovní zásoby studenti procvičují doplňování chybějících slov, sepisování resumé a také například tvorbu nových slov a odvozování.
Základní informace o zkoušce CPE
 • CPE je nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě.
 • Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království.
 • CPE uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě.
 • Úspěšným absolvováním zkoušky CPE studenti prokazují schopnost používat angličtinu v jakémkoliv kontextu na úrovni rodilého mluvčího.
 • Registrace na zkoušku CPE

 

Objednat

Angličtina pro velmi pokročilé

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 4290 Kč
Pondělí
14:15 15:45
Úterý
16:00 17:30
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Kurz je určen Studentům maturitních ročníků středních škol a nástavbového studia, kteří budou nově skládat státní maturitní zkoušku v rozsahu základní úrovně z anglického jazyka. 
Cíle kurzu
 • Zvládnete všechny tři části této povinné maturitní zkoušky – ústní zkoušku, didaktický test a písemnou práci (2 subtesty – čtení a poslech).
Specifika a zaměření kurzu
 • Kurz odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – středně pokročilý.
 • Studium základní úrovně obtížnosti anglického jazyka je určeno těm z vás, kteří se chtějí opravdu pečlivě připravit na komplexní maturitní zkoušku z tohoto předmětu.
 • Připravíte se na náročné situace, otázky a cvičení, které vás u státní maturity z anglického jazyka čekají.
 • Dozvíte se informace o průběhu, organizaci a obsahu nové maturity.
 • Kurz zahrnuje procvičování typových otázek, cvičení a poslechů základní úrovně maturity z anglického jazyka.
 • Samozřejmostí je možnost konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou.
 • Výuka je založena na logickém vysvětlení gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby.
 • Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní i poslech.

Objednat

Angličtina pro velmi pokročilé

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 4190 Kč
Pondělí
17:40 19:10
Úterý
Žádný termín
Středa
16:00 17:30
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Všechny věkové skupiny

Cíle kurzu
 • Kurz je zaměřen na zdokonalení komunikačních dovedností.
 • Student dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě.

Specifika a zaměření kurzu
 • Vyučuje se podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum.
 • Výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích

Objednat

Angličtina pro velmi pokročilé

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 8 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 3400 Kč
Pondělí
Žádný termín
Úterý
Žádný termín
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Dané kurzy jsou vedeny na základě individuálních a lektorem vyhodnocených potřeb studenta v 5 úrovních – začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý, velmi pokročilý a konverzace.
 • Všechny věkové skupiny
Cíle kurzu
 • Výuka je zaměřena převážně na komunikaci tak, aby studenti co nejvíce využili přítomnost lektora v hodině.
 • Studenti jsou vedeni k tomu, aby se učili veškeré nově nabyté znalosti ihned využívat v konverzaci a učili se zároveň porozumět mluvenému slovu.
Specifika a zaměření kurzu
 • Rozsah kurzu se dle potřeby pohybuje v rozmezí 1 – 20 vyučovacích hodin týdně.
 • Student je v kurzu sám a je tudíž vysoce efektivně vtahován různými modelovými situacemi, prostředky a metodami do reálných situací, kde se postupně učí prezentovat své doposud nabyté jazykové zkušenosti.
 • Pasivnější formy výuky (gramatická cvičení, eseje, překlady) jsou studentům zadávány hlavně ve formě domácí přípravy.

Poptat

Angličtina pro velmi pokročilé

délka bloku 1 vh / týdně
délka kurzu 18 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 1990 Kč
Pondělí
15:00 15:45
Úterý
Žádný termín
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Nabízíme Vám kompletní výukový program pro děti ve věku 9 – 12 let.
Specifika a zaměření kurzu
 • Vyučuje se v období září – červen (v tomto období proberou děti 10 oblastí, 10 lekcí).
 • Kurz probíhá formou zábavných her, kdy si děti osvojují slovíčka, dále se učí písničky, říkadla.
 • Kurz je ukončen besídkou a olympiádou.
Doporučujeme

Objednat

Nevíte jakou obtížnost si vybrat? Vyzkoušejte náš on-line TEST ZDARMA