Kurzy angličtiny

Angličtina pro středně pokročilé

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 3490 Kč
Pondělí
17:40 19:10
Úterý
16:00 17:30
Středa
16:00 17:30
Čtvrtek
17:40 19:10
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Středně pokročilé, kteří znají běžnou gramatiku zhruba v rozsahu středoškolské výuky, mají i slušnou slovní zásobu, ale chybí jim to nejpodstatnější - schopnost plynně se anglicky domluvit.
 • Všechny věkové skupiny

Cíle kurzu
 • Vylepšit úroveň mluvené i psané angličtiny.
 • Posílit využití angličtiny v rámci svého pracovního zařazení, zlepšit současnou jazykovou úroveň pro výkon pozice, vycestování do zahraničí.
 • Rozvíjet své jazykové schopnosti a dovednosti jak všeobecného jazyka, tak v oblasti odborné terminologie (bankovnictví, business, účetnictví, věda a technika, právnictví, ekonomie, management...)

Specifika a zaměření kurzu
 • Kurz je veden převážně rodilými mluvčími.
 • Studenti jsou nuceni komunikovat pouze v angličtině, což je ve svém důsledku dovede ke schopnosti se běžně domluvit. 
 • Zaměříme se na rozšiřování slovní zásoby, použtí různých gramatických struktur, konverzaci, poslech, výuku metodičních a komunikativních postupů při jednání se zahraničními firmami, idiomy, nácvik modelových situací (workshop)

Objednat

Příprava ke zkoušce CAE

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 4290 Kč
Pondělí
16:00 17:30
Úterý
Žádný termín
Středa
17:40 19:10
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Všechny věkové skupiny
Cíle kurzu
 • Student je připraven na mezinárodní Cambridge zkoušku CAE
Specifika a zaměření kurzu
 • V kurzu připravujícím na zkoušku CAE (Certificate in Advanced English) se na studenty kladou již velmi vysoké nároky.
 • Absolvent této zkoušky je již velmi dobře kvalifikován ve znalosti angličtiny.
 • Je procvičována práce s těžším textem knih a novin a studenti by měli být schopni velmi dobře porozumět hlavním myšlenkám textu a jeho detailům. Měli by v textu rozpoznat také různé názory a stanoviska.
 • Psát se studenti učí konkrétní dopisy, články a recenze na určité téma.
 • Při práci s jazykem, gramatikou a slovní zásobou studenti doplňují chybějící slova v autentických textech, hledají chyby, tvoří slova, atd.
 • Při konverzaci studenti procvičují především schopnost samostatně a plynule se vyjadřovat k řadě rozličných témat, diskutovat nad daným tématem s více lidmi a spolupracovat.
 • U poslechu se studenti učí porozumět detailním a specifickým informacím, postojům a názorům mluvčího v řadě různorodých situacích obsahujících rozhovory, diskuze nebo přednášky.
Základní informace o zkoušce CAE
 • CAE představuje vysokou jazykovou kvalifikaci pro ty, kteří používají angličtinu v rozsáhlé míře v zaměstnání a při studiu.
 • Zkoušku uznává většina britských univerzit jako vstupní požadavek na znalost angličtiny nebo jako doložení způsobilosti studovat obory v angličtině.
 • Student na tomto stupni by se měl bez problémů účastnit diskuzí a vyjadřovat svůj názor, porozumět a sám také vytvářet texty různého zaměření, například obchodní dopisy nebo studie.
 • Absolvování této zkoušky je ideálním jazykovým předpokladem pro studium nebo práci v zahraničí.
 • Registrace na zkoušku CAE

Objednat

Angličtina pro středně pokročilé

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 4290 Kč
Pondělí
14:15 15:45
Úterý
16:00 17:30
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Kurz je určen Studentům maturitních ročníků středních škol a nástavbového studia, kteří budou nově skládat státní maturitní zkoušku v rozsahu základní úrovně z anglického jazyka. 
Cíle kurzu
 • Zvládnete všechny tři části této povinné maturitní zkoušky – ústní zkoušku, didaktický test a písemnou práci (2 subtesty – čtení a poslech).
Specifika a zaměření kurzu
 • Kurz odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – středně pokročilý.
 • Studium základní úrovně obtížnosti anglického jazyka je určeno těm z vás, kteří se chtějí opravdu pečlivě připravit na komplexní maturitní zkoušku z tohoto předmětu.
 • Připravíte se na náročné situace, otázky a cvičení, které vás u státní maturity z anglického jazyka čekají.
 • Dozvíte se informace o průběhu, organizaci a obsahu nové maturity.
 • Kurz zahrnuje procvičování typových otázek, cvičení a poslechů základní úrovně maturity z anglického jazyka.
 • Samozřejmostí je možnost konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou.
 • Výuka je založena na logickém vysvětlení gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby.
 • Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní i poslech.

Objednat

Angličtina pro středně pokročilé

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 4190 Kč
Pondělí
17:40 19:10
Úterý
Žádný termín
Středa
16:00 17:30
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Všechny věkové skupiny

Cíle kurzu
 • Kurz je zaměřen na zdokonalení komunikačních dovedností.
 • Student dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě.

Specifika a zaměření kurzu
 • Vyučuje se podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum.
 • Výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích

Objednat

Angličtina pro středně pokročilé

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 8 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 3400 Kč
Pondělí
Žádný termín
Úterý
Žádný termín
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Dané kurzy jsou vedeny na základě individuálních a lektorem vyhodnocených potřeb studenta v 5 úrovních – začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý, velmi pokročilý a konverzace.
 • Všechny věkové skupiny
Cíle kurzu
 • Výuka je zaměřena převážně na komunikaci tak, aby studenti co nejvíce využili přítomnost lektora v hodině.
 • Studenti jsou vedeni k tomu, aby se učili veškeré nově nabyté znalosti ihned využívat v konverzaci a učili se zároveň porozumět mluvenému slovu.
Specifika a zaměření kurzu
 • Rozsah kurzu se dle potřeby pohybuje v rozmezí 1 – 20 vyučovacích hodin týdně.
 • Student je v kurzu sám a je tudíž vysoce efektivně vtahován různými modelovými situacemi, prostředky a metodami do reálných situací, kde se postupně učí prezentovat své doposud nabyté jazykové zkušenosti.
 • Pasivnější formy výuky (gramatická cvičení, eseje, překlady) jsou studentům zadávány hlavně ve formě domácí přípravy.

Poptat

Angličtina pro středně pokročilé

délka bloku 1 vh / týdně
délka kurzu 18 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 1990 Kč
Pondělí
15:00 15:45
Úterý
Žádný termín
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Nabízíme Vám kompletní výukový program pro děti ve věku 9 – 12 let.
Specifika a zaměření kurzu
 • Vyučuje se v období září – červen (v tomto období proberou děti 10 oblastí, 10 lekcí).
 • Kurz probíhá formou zábavných her, kdy si děti osvojují slovíčka, dále se učí písničky, říkadla.
 • Kurz je ukončen besídkou a olympiádou.
Doporučujeme

Objednat

Nevíte jakou obtížnost si vybrat? Vyzkoušejte náš on-line TEST ZDARMA