Kurzy angličtiny

Angličtina pro mírně pokročilé

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 3490 Kč
Pondělí
16:00 17:30
Úterý
16:00 17:30
Středa
17:40 19:10
Čtvrtek
17:40 19:10
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Mírně pokročilé, kteří znají běžnou gramatiku zhruba v rozsahu středoškolské výuky, mají i slušnou slovní zásobu, ale chybí jim to nejpodstatnější - schopnost plynně se anglicky domluvit.
 • Všechny věkové skupiny
Cíle kurzu
 • Cílem je pod vedením kvalifikovaného a zkušeného lektora osvojit si a procvičit dané téma již v hodině, čímž odpadá časově náročná domácí příprava.
 • Zdokonalit se a rozšířit si své jazykové schopnosti a dovednosti. Odstranění a zbavení se jazykových bariér a ostychu používat cizí jazyk v reálných situacích.
Specifika a zaměření kurzu
 • Zaměříme se na rozšiřování slovní zásoby, použtí různých gramatických struktur, konverzaci, poslech, výuku metodičních a komunikativních postupů při jednání se zahraničními firmami, idiomy, nácvik modelových situací (workshop)

Objednat

Příprava ke zkoušce FCE

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 4290 Kč
Pondělí
14:25 15:55
Úterý
16:00 17:30
Středa
17:40 19:10
Čtvrtek
17:40 19:10
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Všechny věkové skupiny
Cíle kurzu
 • Student je připraven na mezinárodní Cambridge zkoušku FCE
Specifika a zaměření kurzu
 • Kurzu připravujícím na zkoušku FCE (First Certificate in English) jsou na studenty kladeny mnohem větší požadavky.
 • Status zkoušky „více pokročilí“ vyžaduje, aby student při čtení náročnějšího textu naučné literatury, časopisů a novin dokázal porozumět nejen jádru textu, ale aby také znal detaily a strukturu textu. Měl by také dokázat odhadnout jeho význam.
 • Procvičují znalosti angličtiny a slovní zásoby v úkolech vyžadujících doplňování chybějících slov, hledání chyb ve větách a také přeměnu slov v jiné.
 • Při psaní studenti procvičují dopisy, kratší články a recenze na řadu témat do délky 200 slov.
 • Poslech je zaměřen hlavně na porozumění mluvené angličtině v řadě rozličných situaci, jako například interview, diskuze, konverzace, atd.
 • V konverzaci studenti procvičují schopnosti mluvit k danému tématu delší dobu, hromadnější diskuze a interview, práci s obrázky a fotkami.
Základní informace o zkoušce FCE
 • FCE je nejrozšířenější zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni, která vyžaduje značnou jazykovou znalost ze všech jazykových schopností.
 • Je všeobecně uznávána v oblasti obchodu a průmyslu - styk s veřejností nebo sekretářské práce v bankovnictví, aeroliniích, stravování, na univerzitách a dalších institucích. Student na tomto stupni by měl s přehledem zvládat běžnou dopisovou a telefonickou komunikaci, číst učebnice a články a komunikovat s rodilými mluvčími.
 • Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.
 • Registrace na zkoušku FCE

Objednat

Angličtina pro mírně pokročilé

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 4290 Kč
Pondělí
14:15 15:45
Úterý
16:00 17:30
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Kurz je určen Studentům maturitních ročníků středních škol a nástavbového studia, kteří budou nově skládat státní maturitní zkoušku v rozsahu základní úrovně z anglického jazyka. 
Cíle kurzu
 • Zvládnete všechny tři části této povinné maturitní zkoušky – ústní zkoušku, didaktický test a písemnou práci (2 subtesty – čtení a poslech).
Specifika a zaměření kurzu
 • Kurz odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – středně pokročilý.
 • Studium základní úrovně obtížnosti anglického jazyka je určeno těm z vás, kteří se chtějí opravdu pečlivě připravit na komplexní maturitní zkoušku z tohoto předmětu.
 • Připravíte se na náročné situace, otázky a cvičení, které vás u státní maturity z anglického jazyka čekají.
 • Dozvíte se informace o průběhu, organizaci a obsahu nové maturity.
 • Kurz zahrnuje procvičování typových otázek, cvičení a poslechů základní úrovně maturity z anglického jazyka.
 • Samozřejmostí je možnost konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou.
 • Výuka je založena na logickém vysvětlení gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby.
 • Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní i poslech.

Objednat

Angličtina pro mírně pokročilé

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 4190 Kč
Pondělí
16:00 17:30
Úterý
Žádný termín
Středa
17:40 19:10
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Všechny věkové skupiny
Cíle kurzu
 • Kurz je zaměřen na zdokonalení komunikačních dovedností.
Specifika a zaměření kurzu
 • Vyučuje se podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum.
 • Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní i poslech.

Objednat

Angličtina pro mírně pokročilé

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 8 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 3400 Kč
Pondělí
Žádný termín
Úterý
Žádný termín
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Dané kurzy jsou vedeny na základě individuálních a lektorem vyhodnocených potřeb studenta v 5 úrovních – začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý, velmi pokročilý a konverzace.
 • Všechny věkové skupiny
Cíle kurzu
 • Výuka je zaměřena převážně na komunikaci tak, aby studenti co nejvíce využili přítomnost lektora v hodině.
 • Studenti jsou vedeni k tomu, aby se učili veškeré nově nabyté znalosti ihned využívat v konverzaci a učili se zároveň porozumět mluvenému slovu.
Specifika a zaměření kurzu
 • Rozsah kurzu se dle potřeby pohybuje v rozmezí 1 – 20 vyučovacích hodin týdně.
 • Student je v kurzu sám a je tudíž vysoce efektivně vtahován různými modelovými situacemi, prostředky a metodami do reálných situací, kde se postupně učí prezentovat své doposud nabyté jazykové zkušenosti.
 • Pasivnější formy výuky (gramatická cvičení, eseje, překlady) jsou studentům zadávány hlavně ve formě domácí přípravy.

Poptat

Angličtina pro mírně pokročilé

délka bloku 1 vh / týdně
délka kurzu 18 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 1990 Kč
Pondělí
Žádný termín
Úterý
15:00 15:45
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Nabízíme Vám kompletní výukový program pro děti ve věku 6 - 8 let.
Specifika a zaměření kurzu
 • Vyučuje se v období září – červen (v tomto období proberou děti 10 oblastí, 10 lekcí).
 • Kurz probíhá formou zábavných her, kdy si děti osvojují slovíčka, dále se učí písničky, říkadla.
 • Kurz je ukončen besídkou a olympiádou.
Doporučujeme

Objednat

Nevíte jakou obtížnost si vybrat? Vyzkoušejte náš on-line TEST ZDARMA