Kurzy angličtiny

Angličtina pro věčné začátečníky

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 3490 Kč
Pondělí
17:40 19:10
Úterý
Žádný termín
Středa
16:00 17:30
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Začátečníky, kteří se angličtinu v minulosti již učili, určité základy již mají, ale potřebují vše od začátku rychleji zopakovat a pokračovat dál.
 • Všechny věkové skupiny

Cíle kurzu
 • Cílem je odstranění a zbavení se jazykových bariér a ostychu používat cizí jazyk v reálných situacích.
 • Cílem tohoto kurzu je se seznámit pod vedením kvalifikovaného a zkušeného lektora se základními strukturami anglického jazyka: slovní zásoba, každodenní fráze, gramatické struktury, čtení, mluvený a psaný projev, poslech.

Specifika a zaměření kurzu
 • Kurz je veden českými lektory.
 • Nabízíme Vám zábavné a netradiční metody výuky. Použijete angličtinu při různých skupinových hrách: scénky, nácvik modelových situací, hry zaměřené na slovní zásobu.
 • Přiblížíme Vám problematiku získávání jazykových schopností.

 

Objednat

Příprava ke zkoušce PET

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 4290 Kč
Pondělí
17:40 19:10
Úterý
Žádný termín
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Všechny věkové skupiny
Cíle kurzu
 • Student je připraven na mezinárodní Cambridge zkoušku PET
Specifika a zaměření kurzu
 • Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE.
 • Uchazeč na tomto stupni by měl být schopný se jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s anglickými rodilými mluvčími i cizinci.
 • K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.
Základní informace o zkoušce PET
 • Zkouška PET dokazuje základní jazykové dovednosti pro každodenní použití.
 • Registrace na zkoušku PET

Objednat

Angličtina pro věčné začátečníky

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 4290 Kč
Pondělí
14:15 15:45
Úterý
16:00 17:30
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Kurz je určen Studentům maturitních ročníků středních škol a nástavbového studia, kteří budou nově skládat státní maturitní zkoušku v rozsahu základní úrovně z anglického jazyka. 
Cíle kurzu
 • Zvládnete všechny tři části této povinné maturitní zkoušky – ústní zkoušku, didaktický test a písemnou práci (2 subtesty – čtení a poslech).
Specifika a zaměření kurzu
 • Kurz odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – středně pokročilý.
 • Studium základní úrovně obtížnosti anglického jazyka je určeno těm z vás, kteří se chtějí opravdu pečlivě připravit na komplexní maturitní zkoušku z tohoto předmětu.
 • Připravíte se na náročné situace, otázky a cvičení, které vás u státní maturity z anglického jazyka čekají.
 • Dozvíte se informace o průběhu, organizaci a obsahu nové maturity.
 • Kurz zahrnuje procvičování typových otázek, cvičení a poslechů základní úrovně maturity z anglického jazyka.
 • Samozřejmostí je možnost konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou.
 • Výuka je založena na logickém vysvětlení gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby.
 • Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní i poslech.

Objednat

Angličtina pro věčné začátečníky

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 36 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 4190 Kč
Pondělí
17:40 19:10
Úterý
Žádný termín
Středa
16:00 17:30
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Všechny věkové skupiny

Cíle kurzu
 • Kurz je zaměřen na zdokonalení komunikačních dovedností.

Specifika a zaměření kurzu
 • Vyučuje se podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum.
 • Výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích

Objednat

Angličtina pro věčné začátečníky

délka bloku 2 vh / týdně
délka kurzu 8 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 3400 Kč
Pondělí
Žádný termín
Úterý
Žádný termín
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Dané kurzy jsou vedeny na základě individuálních a lektorem vyhodnocených potřeb studenta v 5 úrovních – začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý, velmi pokročilý a konverzace.
 • Všechny věkové skupiny
Cíle kurzu
 • Výuka je zaměřena převážně na komunikaci tak, aby studenti co nejvíce využili přítomnost lektora v hodině.
 • Studenti jsou vedeni k tomu, aby se učili veškeré nově nabyté znalosti ihned využívat v konverzaci a učili se zároveň porozumět mluvenému slovu.
Specifika a zaměření kurzu
 • Rozsah kurzu se dle potřeby pohybuje v rozmezí 1 – 20 vyučovacích hodin týdně.
 • Student je v kurzu sám a je tudíž vysoce efektivně vtahován různými modelovými situacemi, prostředky a metodami do reálných situací, kde se postupně učí prezentovat své doposud nabyté jazykové zkušenosti.
 • Pasivnější formy výuky (gramatická cvičení, eseje, překlady) jsou studentům zadávány hlavně ve formě domácí přípravy.

Poptat

Angličtina pro věčné začátečníky

délka bloku 1 vh / týdně
délka kurzu 18 vh / semestr
místo konání Frýdek-Místek
cena za semestr 1990 Kč
Pondělí
16:00 16:45
Úterý
Žádný termín
Středa
Žádný termín
Čtvrtek
Žádný termín
Pátek
Žádný termín
Nevyhovuje Vám žádný termín?
Kontaktujte nás - společně najdeme vhodnou variantu pro Vás
Pro koho je kurz určen?
 • Nabízíme Vám kompletní výukový program pro děti ve věku 3 - 5 let.
Specifika a zaměření kurzu
 • Vyučuje se v období září – červen (v tomto období proberou děti 10 oblastí, 10 lekcí).
 • Kurz probíhá formou zábavných her, kdy si děti osvojují slovíčka, dále se učí písničky, říkadla.
 • Kurz je ukončen besídkou a olympiádou.
Doporučujeme

Objednat

Nevíte jakou obtížnost si vybrat? Vyzkoušejte náš on-line TEST ZDARMA